آدرس : استان گلستان- گرگان- میدان بسیج –بلوار پگاه- شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان
کد پستی : 4918939911
تلفن :
فاکس : 01732421430
آدرس وب سایت : golestan.pegah.ir

parallax background
 

معرفی پگاه گلستان

شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان درسال 1364 با نام کارخانه شیرمنطقه ای گرگان وبه عنوان زیرمجموعه شرکت صنایع شیرایران با ظرفیت اسمی 350 تن شیر درروز فعالیت خودرا آغازکرد.این شرکت درآذرماه 1383 به صورت سهامی خاص تاسیس شد که مرکز اصلی آن درشهرستان گرگان میدان بسیج بلوار پگاه است.این شرکت قابلیت تولید بیش از 90 نوع محصولات لبنی پاستوریزه استریل وپودری را داراست.