آدرس : خوزستان – شوش دانیال – کیلو متر 3 جاده شوش به دزفول
کد پستی: 6477148272
تلفن:
فاکس: 42874744-061
آدرس وب سایت: khozestan.pegah.ir

parallax background
 

معرفی پگاه خوزستان


شرکت شیر پگاه خوستان امروز با ظرفیت روزانه 200 تن در روز و با بیش از 70 نوع انواع محصولات لبنی استریل و پاستوریزه که همگی دارای علامت استاندارد و پروانه ساخت می باشد. با نام تجاری پگاه خوزستان و کارون خوزستان و سوسا به بازار عرضه می نماید.

 

شیر فندق پگاه خوزستان

متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد.
متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار می گیرد.