شناسه ملی: 10861934614
سال بهره‌برداری: 1342
تلفن: 3 - 35421020 - 051

شماره ثبت: 531
سرمایه ثبت‌شده: در حال حاضر 200 میلیارد ریال
وبسایت: www.khorasan.pegah.ir

آدرس : خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 13 جاده قوچان
کد پستی : 9357174378
تلفن : 3 -35421020 - 051
فاکس : 35421007 - 051
آدرس وب سایت : www.khorasan.pegah.ir

parallax background
 

معرفی پگاه خراسان

براساس مصوبات جلسه هیئت مدیره صنایع شیر ایران و مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده، از تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۲ کارخانه شیر پاستوریزه پگاه خراسان (شیر منطقه ای خراسان)و شرکت شیر پاستوریزه مشهد در یکدیگر ادغام و نام آن به ” شرکت سهامی خاص شیر پاستوریزه پگاه خراسان” تغییر یافت و نیز بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ۲۱/۰۳/۱۳۸۳ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر داده شد. ۱۶/۹۷ % سرمایه شرکت متعلق به صنایع شیر ایران است و در تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۸۳ بعنوان چهارصد و بیست و سومین شرکت در بخش ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ( کد ۰۵-۲۰-۱۵) و نماد غشان در فهرست شرکت های بورسی درج شده است.