آدرس : تهران، اتوبان ستاری جنوب، بلوار ناصر حجازی (فردوس غرب)، خ ورزی شمالی، کوچه ستوده شرقی پلاک 9
کد پستی : 1483897981
تلفن : 02148073
فکس : 02168501444
آدرس وب سایت : Bazarpegah.pegah.ir

 

معرفی شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه

شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه (سهامی خاص) تحت نام شرکت بازارگستران پگاه شرق به صورت شرکت سهامی خاص در تاریخ 28/03/1384طی شماره 248602 باشناسه ملی 10101540337در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1390 نام شرکت به بازار گستر پگاه منطقه 5 تغییر یافت ومجدداً در سال 1395 و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/09/1395 نام شرکت به "پخش سراسری بازار گستر پگاه" تغییریافت .
در حال حاضر شركت پخش سراسری بازار گستر پگاه (سهامي خاص) یکی از شرکت‌های تابعه شرکت صنایع شیر ایران بوده و واحد تجاری نهایی‌‌ گروه، صندوق بازنشستگی کشوری است.
شعب شرکت‌های مناطق 1 تا 4 در فروردین 1399 براساس تصمیم شرکت صنایع شیر ایران به شعب مرکزی پخش سراسری بازار گستر پگاه ملحق شدند و در نتیجه شعب زیر مجموعه از 13 شعبه در سال مالی به 32 شعبه در تاریخ صورت وضعیت مالی افزایش یافت. همچنین هر یک از شعب انتقال یافته به تفکیک در یادداشت صورت‌های مالی منعكس شد.
این شرکت در حوزه بازاریابی، توزیع و فروش محصولات لبنی در قالب 5 منطقه در سطح کشور فعالیت دارد گفتنی است مراکز اصلی آن در شهرهای رشت، مشهد، شیراز، اصفهان و تهران قرار دارد که بر عملیات فروش بیش از 52 شعبه و زیر شعبه نظارت دارند همچنین دارای بیش از 1500 ناوگان در بخش توزیع مواد لبنی است که یکی از بزرگترین ناوگان در این حوزه است.
در حال حاضر مناطق شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه با عنوان "بازارگسترمنطقه" مشغول فعالیت هستند.

فعالیت اصلی

موضوع‌‌‌‌ فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه به شرح زیر است:
1) تامین و توزیع و فروش فرآورده‌های شیری و سایر مواد غذایی به‌صورت فله و بسته بندی شده.
2) سرمایه گذاری و مشارکت در تهیه، تولید، فرآوری‌، ذخیره سازی و توزیع و فروش انواع فرآورده‌ های شیر وسایر مواد غذایی
3) تامین وسایل و تجهیزات، ماشین آلات و ادوات، مصالح و مواد اولیه مورد نیاز جهت نیل به اهداف شرکت از بازارهای داخلی.
4) انجام فعالیتهای مربوط به مدیریت بازار از جمله بازاریابی و استقرار سامانه‌های ثبت سفارش در راستای اهداف شرکت .