اطلاع‌رسانی مزایده‌ها

شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) همواره برای فعالیت‌های خود اقدام به برگزاری مزایده می‌کند تا در این بخش مراعات شفافیت در معاملات شود.
انتشار آگهی درحوزه‌های متنوع و در رسانه‌های سراسری منتشر می‌شود تا در مسیر تعالی، طرح‌های مطرح شده بررسی شود و پروژه های مناسب انتخاب شود.
در این بخش همواره آخرین لیست مزایده ها منتشر می‌شود. برای شرکت در مزایده مربوطه، رویه‌های انتخاب پیمانکار را مطالعه کنید و در صورت وجود پرسش با ما در تماس باشید.

آخرین مزایده ها

۱۳۹۶-۰۷-۰۳

آگهی مزایده واگذاری سهام

۱۳۹۴-۱۰-۳۰

مزایده عمومی

عنوان مزایده :    مزایده عمومی   آگهی در محدوده :     منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران بها سند : طبقه بندی : عنوان […]
۱۳۹۴-۱۰-۳۰

آگهی مزایده عمومی ساختمان مسکونی

عنوان مزایده :    آگهی مزایده عمومی ساختمان مسکونی آگهی در محدوده : منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان بها سند : طبقه بندی : […]
۱۳۹۴-۱۰-۳۰

آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه بسته بندی پری پک

عنوان مزایده :    آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه بسته بندی پری پک   آگهی در محدوده :     منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه […]