parallax background

اطلاع‌رسانی مزایده‌ها

شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) همواره برای فعالیت‌های خود اقدام به برگزاری مزایده می‌کند تا در این بخش مراعات شفافیت در معاملات شود.
انتشار آگهی درحوزه‌های متنوع و در رسانه‌های سراسری منتشر می‌شود تا در مسیر تعالی، طرح‌های مطرح شده بررسی شود و پروژه های مناسب انتخاب شود.
در این بخش همواره آخرین لیست مزایده ها منتشر می‌شود. برای شرکت در مزایده مربوطه، رویه‌های انتخاب پیمانکار را مطالعه کنید و در صورت وجود پرسش با ما در تماس باشید.

آخرین مزایده ها

۱۳۹۶-۰۷-۰۳

آگهی مزایده واگذاری سهام

۱۳۹۴-۱۰-۳۰

مزایده عمومی

عنوان مزایده :    مزایده عمومی   آگهی در محدوده :     منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران بها سند : طبقه بندی : عنوان […]
۱۳۹۴-۱۰-۳۰

آگهی مزایده عمومی ساختمان مسکونی

عنوان مزایده :    آگهی مزایده عمومی ساختمان مسکونی آگهی در محدوده : منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان بها سند : طبقه بندی : […]
۱۳۹۴-۱۰-۳۰

آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه بسته بندی پری پک

عنوان مزایده :    آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه بسته بندی پری پک   آگهی در محدوده :     منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه […]