باشگاه مشتریان

بخش باشگاه مشتریان پگاه از اون بخش های جدیدیه که بزودی براتون رونمایی خواهیم کرد تا مشتریان وفادار پگاه و اونایی که همیشه از ما خرید می‌کنند بتونند تخفیف‌های ویژه و تازه ای رو تجربه کنند.
این بخش رو حتما دوست خواهید داشت. منتظر باشید که بزودی باهاتون خبرهای خوبی رو به اشتراک خواهیم گذاشت.