دوغ‌های اصیل پگاه

دوغ در گذشته یکی از فرآورده‌های جانبی کره به حساب می‌آمده است. در واقع برای تهیه کره، ابتدا ماست پرچرب را با آب رقیق می‌کردند، سپس با استفاده از مشک، چربی آن را گرفته و باقیمانده‌اش را به‌‌عنوان دوغ مصرف می‌کردند.
امروزه باتوجه به ایجاد تغییر در چرخه تولید کره به لحاظ تکنولوژی، روش تولید دوغ نیز به نوشیدنیِ تخمیریِ شیری تغییر یافته ‌است؛ تولید صنعتی دوغ بدون گاز و گازدار در ایران سابقه‌ای بیش از چهل سال دارد و باتوجه به نحوه تولید این فرآورده، می‌توان آن را به انواع گازدار و بدون گاز تقسیم کرد.
پگاه به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده نوشیدنی دوغ در کشور و از پایه‌گذاران و مروجان فرهنگ مصرف این فرآورده لبنی در دوران اخیر از دیرباز تاکنون انواع دوغ‌ با طعم‌ها و بسته‌بندی‌های متنوع به بازار داخل و منطقه عرضه می‌کند.
هم‌اکنون استاندارد بین‌المللی این نوشیدنی به نام ایران ثبت شده و جزء میراث فرهنگی غذا شناخته می‌شود.

محصولات گروه دوغ