اطلاع‌رسانی مناقصه‌ها

شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) همواره برای فعالیت‌های خود اقدام به برگزاری مناقصه می‌کند تا در این بخش مراعات شفافیت در معاملات شود.
انتشار آگهی درحوزه‌های متنوع و در رسانه‌های سراسری منتشر می‌شود تا در مسیر تعالی، طرح‌های مطرح شده بررسی شود و پروژه های مناسب انتخاب شود.
در این بخش همواره آخرین لیست مناقصه ها منتشر می‌شود. برای شرکت در مناقصه مربوطه، رویه‌های انتخاب پیمانکار را مطالعه کنید و در صورت وجود پرسش با ما در تماس باشید.

آخرین مناقصه ها

۱۴۰۱-۱۲-۱۵

مناقصه تامین نیروی انسانی کشت و صنعت لرستان

شرکت کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان در نظر دارد تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات عمومی دامپروری در سال ۱۴۰۲ را بشرح مواد […]

آخرین مناقصه های شرکتها