آدرس: کرمان، انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی، کیلومتر اول جاده هفت باغ
کد پستی: 7635114811
تلفن: 33221211 ( 34 ۹۸+)
فاکس: 33222446 ( 34 ۹۸+)
آدرس وب سایت : kerman.pegah.ir

parallax background
 

معرفی پگاه کرمان


شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان یکی از شرکتھای تحت پوشش شرکت صنایع شیر ایران می باشد که در بھمن ماه ١٣۶0 در زمینی به مساحت ١۵ ھکتار و با ظرفیت اسمی ٧٠ تن و عملی ٢٠ تن در روز شروع به فعالیت کرد و ھم اکنون با ظرفیت عملی ١۴٠ تن در روز محصولات تولیدی خود را با نام تجاری پگاه کرمان به بازار عرضه می نماید.