کد اقتصادی: 411145389513
شناسه ملی: 10102486971
شماره ثبت: 207086

آدرس : تهران - منطقه نارمک – انتهای خیابان مدنی - نبش مترو فدک- طبقات ششم - واحدهای 613 و 612
کدپستی : 1645661897
تلفن : ۷۷۸۵۱۹۲۵
۷۷۸۵۲۳۷۴
۷۷۸۵۲۷۴۳
77852496
فاکس : ۷۷۸۵۱۹۲۵
آدرس وب سایت : atieh.pegah.ir

 

معرفی آتیه پگاه

شرکت آتيه پگاه در تاریخ 1382/5/15 با نام شرکت پگاه ياوران كوشا به صورت شرکت سهامي خاص با سرمايه 350 ميليون ريال و مشاركت 3176 نفر از كاركنان واحدهاي تابعه صنايع شير ايران تأسيس شد. این شرکت در مورخ 09/10/83 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بنام شرکت آتیه پگاه تغییر یافت.