يک روز در كارخانه پگاه

در اين برنامه هر دوشنبه شب با مراحل توليد يه محصول پگاه آشنا ميشين.
🎯 در سفر جالب و شگفت انگيز شير از مرحله ورود به كارخونه تا توليد پنیر سفید ایرانی پگاه با ما همراه بشین.
✅«پنیر خوشمزه تخصص پگاهه» #طعم‌خوش‌سلامتی #پگاهی_شو #پگاه #صنایع‌شیر‌ایران
#پنیر #پنیرپگاه #پنیرسفیدایرانی #پنیرشبنم‌پگاه #پنیرسفیدایرانی‌پگاه