يک روز در كارخانه پگاه

در اين برنامه هر دوشنبه شب با مراحل توليد يه محصول پگاه آشنا می‌شين.

🎯 در سفر جالب و شگفت انگيز شير از مرحله ورود به كارخونه تا توليد پنیر سفید ایرانی پگاه با ما همراه بشین.

✅«پنیر خوشمزه تخصص پگاهه»
#طعم‌خوش‌سلامتی
#پگاهی_شو
#پگاه
#صنایع‌_شیر‌_ایران
#پنیر
#پنیرپگاه
#پنیرسفیدایرانی
#پنیرشبنم‌پگاه
#پنیرسفیدایرانی‌پگاه

۰۲

قسمت دوم

یک روز در كارخانه پگاه