اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران

عبدالامیر باروتکوب

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت

شرکت صنایع شیر ایران


اسکندر اسکندری

عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع شیر ایران


معاونین شرکت صنایع شیر ایران

مشاوران شرکت صنایع شیر ایران

مدیران شرکت صنایع شیر ایران

قنبر مختاری

سرپرست مدیریت حراست و مشاور مدیرعامل

شرکت صنایع شیر ایران


امیر برابری

مدیر امور حقوقی و املاک

شرکت صنایع شیر ایران


علی بازگیر

مدیر حسابرسی مدیریت

شرکت صنایع شیر ایران


حمیدرضا شادمانی

مدیر امور شیر خام و مجتمع‌های کشت و صنعت

شرکت صنایع شیر ایران


علیرضا کوهکن

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل

شرکت صنایع شیر ایران


مجید نادری لجبین

مدیر آمار و اطلاعات مدیریت

شرکت صنایع شیر ایران


علی اکبریان موغاری

مدیر تحقیقات و طراحی محصول

شرکت صنایع شیر ایران


علی بیرانوند

مدیر بودجه و برنامه ریزی

شرکت صنایع شیر ایران


حامد خدابخش پور

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

شرکت صنایع شیر ایران


مهناز خدایی چوپاری

مدیر تضمین کیفیت

شرکت صنایع شیر ایران


سید عباس طاهری

مدیر برنامه ریزی استراتژیک

شرکت صنایع شیر ایران


رضا مجیدی برزکی

مدیر فناوری و اطلاعات

شرکت صنایع شیر ایران


افشین آصف زاده

مدیر تولید

شرکت صنایع شیر ایران


مسعود فرج الهی

مدیر آموزش و خدمات علمی

شرکت صنایع شیر ایران


مهشید هاشمیان

مدیر تحقیقات بازار

شرکت صنایع شیر ایران


عباس شهسواری

مدیر برنامه ریزی

شرکت صنایع شیر ایرانکامران بختیاری

سرپرست توسعه تجهیزات خطوط تولید

شرکت صنایع شیر ایران