نوع شرکت: سهامی خاص
سال تاسیس: 1382
نحوه ورود به گروه: سرمایه گذاری شرکت صنایع شیر ایران

شناسه ملی: 16036601621
سال بهره‌برداری: 1382
تلفن: 03832222287 - 32222688

آدرس : شهرکرد، کیلومتر 17 جاده شهرکرد – اصفهان
کد پستی : 8834199175
تلفن : 03832222287 - 32222688
فاکس : 03832222287 - 32222688
آدرس وب سایت : infant.pegah.ir

 

معرفی شرکت شیر خشک نوزاد پگاه


شركت شير خشك نـوزاد پگـاه در تاريخ 32 بهمنمـاه 2233 بصورت شركت سهـامي خاص تأسيس شده و طي شمـاره 9324 مورخ 32/22/2233 در اداره ثبـت شركتهاي شهركرد و مالکيت صنعتي تحت شماره 23283121 مورخ 83/83/2238 از سازمان صنايع و معادن استان چهارمحال و بختياري صادر گرديده و متعاقبا از تاريخ 81/83/2242 شروع به بهره برداري نموده است و در حــال حاضر جزء واحدهاي زير مجموعه شركت صنـايع شير ايران است.