آگهی مناقصه خرید 14000 لیتر رزین کاتیونی در سیکل سدیم گرید C100 با برند پرولایت به شماره 159070
آگهی مناقصه خرید ۱۴۰۰۰ لیتر رزین کاتیونی در سیکل سدیم گرید C100 با برند پرولایت به شماره ۱۵۹۰۷۰
۱۳۹۹-۰۷-۱۲
آگهی مناقصه عمومی خرید 71.150 کیلوگرم انواع فویل لفاف کره با کاغذ گریس پروف به شماره 166347
آگهی مناقصه عمومی خرید ۷۱.۱۵۰ کیلوگرم انواع فویل لفاف کره با کاغذ گریس پروف به شماره ۱۶۶۳۴۷
۱۳۹۹-۰۷-۱۲

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۱۶۵ میلیون عدد انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی و آب میوه ۲۰۰ سی سی اسلیم به شماره‌ی ۱/۱۶۴۹۱۸

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 165 میلیون عدد انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی و آب میوه 200 سی سی اسلیم