سلامت‌محوری شعار ما نیست؛ باور و عملکرد ماست


استانداردهای صنایع شیر ایران (پگاه) در تولید محصولات لبنی
شرکت صنایع شیر ایران(پگاه) در همه شرکت‌های تولید کننده محصولش که با مصرف کنندگان در تماس است، ملزم به رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی است. رعایت استانداردها و مسائل بهداشتی، نه از جهت اجبار که یک الزام خود خواسته در این شرکت است.
اثبات این موضوع هم در فلسفه وجودی این شرکت نهفته است!
آنجایی که شرکت صنایع شیر ایران تاسیس شد تا شیر و لبنیات بهداشتی و سالم در ایران به صورت صنعتی و انبوه به دست مردم برسد. حالا در عصر ارتباطات و تحولات روز افزون، نگاهی به کارنامه درخشان این شرکت گویاست که پگاه در این بخش هم سرآمد رقبای خود است و علاوه بر رعایت استانداردهای ملی، استانداردهای منطقه ای و فرا منطقه ای جهان را هم مراعات می‌کند و به 17 کشور جهان صادرات کرده است:
واحد نمونه و برتر کیفیت به انتخاب سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو
دارنده بیش از 230 گواهینامه و استاندارد ملی و بین المللی
تنها شرکت دارنده 65 نشان استاندارد و سلامت از سازمان غذا و دارو

بد نیست بدونید : برای اینکه محصولات ما سالم و سلامت محور باشه و علاوه بر سودمندی، باعث نشاط و سلامتی شما بشه، ما شیردریافتی رو در 12 آزمایش جداگانه بررسی می‌کنیم تا محصولی تولید بشه که از هر نظر با خیال راحت مصرف بشه. در ادامه، با باز کردن بخش بندی‌های زیر، می‌تونید لیست کامل گروه‌های استانداردی که در تولید محصول رعایت می‌کنیم را ‌ببینید و باور کنید که سلامت محوری شعار ما نیست. این اعتقاد و باور ماست که در عمل هم اثباتش کردیم:

معرفی استانداردها

استاندارهای گروه اول
ردیف عنوان استاندارد شماره استاندارد
۱۰۱ میکروبیولوژی موادغذایی و خوراک دام ( الزامات کلی ) ۹۸۹۹
۱۰۲ ویژگیهای میکروبیولوژی شیر و فراورده های لبنی ۲۴۰۶
۱۰۳ آماده کردن نمونه های مواد غذایی و شمارش میکروارگانیسم های مختلف ۲و۱– ۸۹۲۳
۱۰۴ روش جستجو و شمارش کلی فرم در موادغذایی و خوراک دام ۹۲۶۳
۱۰۵ روش شمارش کلی فرم در۳۰ درجه سانتی گراد (بدون تقویت سازی) ۲ و ۱ – ۵۴۸۶
۱۰۶ روش جامع شناسایی کلی فرم ها- روش بیشترین تعداد احتمالی (MPN) ۱۱۱۶۶
۱۰۷ شمارش کلی کپک و مخمر در پلیت در دمای۲۵درجه سانتی گراد ۱۰۱۵۴
۱۰۸ جستجو و شمارش بیشترین تعداد احتمالی اشرشیا کلی در موادغذایی ۵۲۳۴
۱۰۹ روش شمارش میکروارگانیسم های سرماگرا و سرمادوست ۲۶۲۹
۱۱۰ ویژگیهای میکروبیولوژی شیر و فراورده های لبنی ۵۴۸۴
۱۱۱ روش شمارش استافیلوکوکوس های کواگولاز مثبت ۳ و ۲ و ۱ -۶۸۰۶ ۲۴۰۶
۱۱۲ روش شناسایی و شمارش آنتروباکتریاسه ۲ و ۱ – ۲۴۶۱
۱۱۳ روش جستجو و شناسایی سالمونلا ۴۴۱۳
۱۱۴ ویژگیهای میکروبیولوژی و بهداشتی پودر کاکائو ۳۳۰۷
۱۱۵ روشهای آزمون باکتریولوژی آب مصرفی طبیعی و حد مجاز ۵۸۶۹
۱۱۶ شمارش یاخته های پیکری در شیر ، به روش میکروسکوپی ۱-۵۰۲۸
۱۱۷ ویژگیهای میکروبیولوژیک فرآورده های شیرینی و قنادی ۲۳۹۵
۱۱۸ ویژگیهای میکروبیولوژی آب آشامیدنی ۱۰۱۱
۱۱۹ شمارش باکتریهای اسیدلاکتیک مزوفیل در ۳۰ درجه سانتی گراد ۴۷۲۱
۱۲۰ ویژگیها و روش های آزمون میکروبیولوژی شکر و قند مایع ۳۵۴۴
۱۲۱ راهنمای کلی روش آماده سازی آزمایه و سوسپانسیون اولیه ۹۴۱۵
۱۲۲ راهنمای عمومی تضمین کیفیت برای آماده سازی محیط کشت ۱- ۸۶۶۳
۱۲۳ روش های جامع نمونه برداری از سطوح با استفاده از پلیت تماسی و سوآب ۴۸۰۶
۱۲۴ باکتری های بی هوازی اسپوردار گرمادوست ۲۶۳۰
۱۲۵ شمارش اسپورهای مقاوم به حرارت در شیرخشک ۱۳۷۰۸
۱۲۶ میکروبیولوژی انواع سبزی ۵۹۳۹
۱۲۷ میکروبیولوژی موادغذایی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری ۹۶۰۶
۱۲۸ روش جستجو و شمارش اشریشیا کلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی ۲۹۴۶
۲۰۱ شیر خام – ویژگیها و روشهای آزمون ۱۶۴
۱/۲۰۱ شیر خام – ویژگیها و روشهای آزمون(اصلاحیه شماره ۱) a-164
۲۰۲ شیر و فرآورده های آن – راهنمای نمونه برداری ۳۲۶
۲۰۳ آیین کار بهداشتی کارخانجات شیر و فرآورده های آن ۴۶۲۹
۲۰۴ مکان های شیر دوشی – آیین کار ۵۵۶۱
۲۰۵ روش جستجو و اندازه گیری آفلاتوکسین M1 ۴۹۲۵
۲۰۶ تعیین نقطه انجماد شیر – روش کریوسکوپ ۳۵۴۳
۲۰۷ یاخته های پیکری – روش میکروسکوپی (روش مرجع) ۱- ۵۰۲۸
۲۰۸ آیین کار نگهداری و حفاظت شیر پس از دوشش ۳۵۴۹
۲۰۹ انتخاب و تعداد نمونه شیر ۴۱۹
۲۱۰ تعیین مقدار ازت شیر (روش کجلدال) ۶۳۹
۲۱۱ تعیین ماده خشک شیر ۶۳۷
۲۱۲ تعیین روی دوم کاغذ و مقوا ۱۱۱۶
۲۱۳ تعیین وزن مخصوص شیر (روش لاکتودانسیمتر) ۶۳۸
۲۱۴ شیر پاستوریزه – ویژگی ها و روشهای آزمون ۹۳
۲۱۵ اندازه گیری چربی شیر ۳۸۴
۲۱۶ روش تعیین اسیدیته کل و pH با تراکم هیدروژن در شیر ۲۸۵۲
۲۱۷ تعیین باقیمانده مواد ضد میکروبی- روش انتشار در ژل ۱۰۷۶۱
۲۱۸ آزمون فسفاتاز کنترل آنزیمی- پاستوریزاسیون شیر ۶۶۴
۲۱۹ شیر خشک – ویژگیها ۲۰۱۲
۱/۲۱۹ شیر خشک – ویژگیها(اصلاحیه شماره ۱) ۲۰۱۲-a
۲/۲۱۹ شیر خشک – ویژگیها
۲۲۰ تعیین مقدار آب شیر خشک ۱۴۵۰ و ۸۷۸۱
۲۲۱ تعیین مقدار اسیدیته شیر خشک (روش مرجع) ۱ – ۲۰۸۹
۲۲۲ تعیین مقدار اسیدیته شیر خشک (روش معمولی) ۲ – ۲۰۸۹
۲۲۳ تعیین ذرات سوخته در شیر خشک ۲۲۸۴
۲۲۴ تعیین مقدار چربی به روش وزن سنجی (روش مرجع) ۱۵۳۱
۲۲۵ تعیین ضریب حلالیت شیر ۲۰۹۰
۲۲۶ تعیین مقدار مس محتوی شیر و فرآورده های آن ۲۱۹۶
۲۲۷ تعیین مقدار آهن شیر ۲۲۸۳
۲۲۸ شیر خشک و فرآورده های خشک شیر – تعیین اندیس نامحلولی ۵۰۱۱
۲۲۹ شناسایی فعالیت فسفاتاز ۸۰۷۰
۲۳۰ اندازه گیری مقدار خاکستر ۱۷۵۵
۲۳۱ اندازه گیری میزان لاکتوز ۵۸۰۷
۲۳۲ تعیین مقدار گلوکز بدست آمده از لاکتوز ۱ – ۵۸۰۷
۲۳۳ اندازه گیری میزان رطوبت ۸۷۸۱
۲۳۴ آفت کشها ۴-۶۳۴۹۰
۲۳۵ بیشینه رواداری فلزات سنگین ۱۲۹۶۸
۲۳۶ پودر پروتئین تغلیظ شده شیر – ویژگیها و روشهای آزمون ۰۰۰۴۲
۲۳۷ شیر فرادما تجاری ( (UHT- ویژگیها و روشهای آزمون ۱۵۲۸
۲۳۸ ادعاهای تغذیه ای در برچسب گذاری مواد غذایی ۴۷۱۱
۲۳۹ روش تشخیص ارزیابی میزان احساسی طعم در مواد خوراکی ۲۴۴۲
استاندارهای گروه دوم
ردیف عنوان استاندارد شماره استاندارد
۲۴۰ بسته های چند لایه مقوایی با لایه آلومنیوم برای مواد خوراکی ۶۰۲۱
۲۴۱ اندازه گیری اسید بنزوئیک روش اسپکتروفتومتری ۳۶۳۰
۲۴۲ کلوچه – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۵۵۴
۲۴۳ شیر طعم دار – ویژگیها و روشهای آزمون ۱۵۲۷
۱/۲۴۳ اصلاحیه شماره ۱ شیر طعم دار A-1527
۲۴۴ بستنی – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۴۵۰
۱/۲۴۴ بستنی – ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره ۱) ۲۴۵۰
۲۴۵ آزمون مقاومت بسته بندی در برابر ریزش آب ۱۲۸۵
۲۴۶ خامه پاستوریزه و خامه فرادما ( (UHT
۲۴۷ تعیین نسبت درصد وزنی چربی خامه ۱۱۸۹
۲۴۸ کره پاستوریزه – ویژگیها و روشهای آزمون ۱۶۲
۲۴۹ کره – تعیین میزان رطوبت (روش مرجع) ۱- ۸۳۸۹
۲۵۰ نمونه برداری و روشهای آزمون روغنها و چربیها ۴۹۳
۲۵۱ تعیین مقدار چربی روغن کره ۱۲۵۵
۲۵۲ کره – تعیین میزان نمک ۶۹۴ و ۸۹۷۸
۲۵۳ اندازه گیری اسیدیته در روغنها و چربیهای خوراکی ۴۱۷۸
۲۵۴ اندازه گیری مقدار پراکسید به روش یدومتری ۴۱۷۹
۲۵۵ اندازه گیری عدد یدی به روش ویجس در روغنها و چربیها ۴۸۸۸
۲۵۶ اندازه گیری عدد یدی به روش هانوس در روغنها و چربیها ۴۸۸۶
۲۵۷ آ اندازه گیری سرب در روغنها و چربیها ی خوراکی ۴۰۸۹
۲۵۸ کروماتوگرافی استرولهای چربی شیر ۱۶۳۱
۲۵۹ اندازه گیری نقطه ذوب به روش لوله موئینه باز ۴۸۸۷
۲۶۰ ویژگیهای لفافهای آماده شده با لایه آلومینیوم برای بسته بندی ۳۱۱۵
۲۶۱ کاغذ موم دار برای بسته بندی – ویژگیها و روش آزمون ۱۴۶۱
۲۶۲ چربی شیر – اندازه گیری ترکیب اسید ۸۸۱۹
۲۶۳ چربی شیر – آماده سازی متیل استر اسیده ۸۸۱۸
۲۶۴ کره گیاهی (مارگارین) – ویژگیها ۱۴۳
۲۶۵ پنیر تازه – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۶۲۹
۲۶۶ پنیر – ویژگیهای عمومی ۲۳۴۴
۲۶۷ پنیر رسیده در آب نمک – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۳۴۴-۱
۲۶۸ تعیین مقدار کلرور پنیر (روش مرجع) ۱۸۰۹
۲۶۹ تعیین مقدار ماده خشک کل (روش مرجع ) ۱۷۵۳
۲۷۰ تعیین مقدار چربی پنیر و پنیرهای ذوب شده ۷۶۰
۲۷۱ پنیر تازه با چربی گیاهی (پنیر تازه آنالوگ) ۱۲۷۳۶
۲۷۲ پنیر خامه ای – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۸۸۱
۲۷۳ تعیین مقدار خاکستر پنیرهای ذوب شده ۱۷۵۵
۲۷۴ شیرو فرآورده های آن – پنیر موزارلا (پنیر پیتزا ) – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۶۵۸
۲۷۵ شیر و فرآورده های آن – پودر پنیر – ویژگیها ۵۸۷۷
۲۷۶ پنیر و فرآورده های آن – پودر آب پنیر ۶۹۵۹
۲۷۷ اندازه گیری لاکتوز شیر به روش مرجع ۶۱۵۸
۲۷۸ ماست – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۹۵
۲۷۹ انواع ماست طعم دار – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۰۴۶
۲۸۰ ماست – آزمون اندازه گیری اسیدیته کل قابل عیارسنجی به روش پتانسیومتری ۵۲۲۲
۲۸۱ ماست پروبیوتیک – ویژگیها و روشهای آزمون ۱۱۳۲۵
۲۸۲ دوغ ساده – ویژگیها و روشهای آن ۲۴۵۳
۲۸۳ نوشابه های گازدار – روشهای آزمون شیمیایی ۱۲۴۹
۲۸۴ شیرهای تخمیری – نوشیدنی کفیر – ویژگیها و روشهای آزمون ۱۱۱۷۷
۲۸۵ آبمیوه ها – روشهای آزمون ۲۶۸۵
۲۸۶ کشک مایع صنعتی- ویژگیها ۶۱۲۷
۲۸۷ کشک خشک ویژگیها ۱۱۸۸
۲۸۸ ویژگیهای کشک مایع ۲۴۵۲
۲۸۹ ویژگیهای کشک بعنوان خوراک دام و طیور ۱۷۵۹
استاندارهای گروه سوم
در حال بروز رسانی
استاندارهای گروه چهارم
در حال بروز رسانی