اطلاع‌رسانی مناقصه‌ها

شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) همواره برای فعالیت‌های خود اقدام به برگزاری مناقصه می‌کند تا در این بخش مراعات شفافیت در معاملات شود.
انتشار آگهی درحوزه‌های متنوع و در رسانه‌های سراسری منتشر می‌شود تا در مسیر تعالی، طرح‌های مطرح شده بررسی شود و پروژه های مناسب انتخاب شود.
در این بخش همواره آخرین لیست مناقصه ها منتشر می‌شود. برای شرکت در مناقصه مربوطه، رویه‌های انتخاب پیمانکار را مطالعه کنید و در صورت وجود پرسش با ما در تماس باشید.

آخرین مناقصه ها

۱۴۰۱-۰۷-۰۴

مناقصه خدمات بیمه ای

شرکت صنایع شیر ایران (سـهامى خاص) در نظر دارد خدمات بیمه‌ای خود و شرکت‌های زیر مجموعه خویش شامل بیمه نامه‌های: درمان تکمیلی و عمر و حوادث […]

آخرین مناقصه های شرکتها