آدرس دفتر مرکزی: مشهد - چهارراه راه آهن، نبش عبادی 42
کد پستی : ۹۱۹۳۸۸۵۳۵۶
تلفن : ۰۵۱۳۷۲۵۱۹۱۹
فاکس : 05137284852
آدرس وب سایت : bazarpegah.pegah.ir

آدرس دفتر بجنورد: بجنورد، فردوسی جنوبی ، انتهای خیابان منطقه ، قبل از پادگان ارتش شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو شعبه بجنورد.
شماره تماس : ۰۵۸۳۲۳۲۰۸۳۹
آدرس دفتر بیرجند: بیرجند ، بلوار شهدای عبادی، نرسیده به میدان ابن حسام، شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو(دفتر بیرجند)
شماره تماس : ۰۵۶۳۲۳۵۸۲۳۸
آدرس دفتر تربت حیدریه: تربت حیدریه، چهارراه خواف، شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو(دفتر تربت حیدریه)
شماره تماس : ۰۵۱۵۲۲۴۲۹۲۰
parallax background
 

معرفی پگاه منطقه دو


شرکت بازارگستر پگاه منطقه ۲ در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۸ تحت نام شرکت به سامان بازار پگاه خراسان و به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۲۲۸۹۹ مورخ ۱/۳/۱۳۸۴ در اداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسید. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده عنوان شرکت در مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ به شرکت بازارگستر پگاه منطقه ۲(سهامی خاص) تغییر یافت.
در حال حاضر این شرکت دارای دفتر مرکزی ، ۱ شعبه اصلی و ۳ شعبه فرعی(دفتر) در شهرهای زیر می باشد:
شعب اصلی مشهد و دفاتر بجنورد ، بیرجند ، تربت حیدریه.
فعالیت های اصلی:
موضوع فعالیت شرکت بشرح زیر می باشد:
تهیه، بازاریابی و فروش شیر و فرآورده های آن، آبمیوه و سایر فرآورده های لبنی؛ ارائه خدمات مشاوره در زمینه مطالعه و سنجش بازار، تبلیغات، بازاریابی، بسته بندی سرمایه گذاری و مشارکت در تاسیس فروشگاههای مواد غذایی، تاسیس نمایندگی و شعب در داخل و خارج کشور و … می باشد.