نوشیدنی گیاهی گازدار – زحل چای سرد لیموئی
۱۳۹۴-۱۰-۳۰
پودرشیر خشک اسکیم
۱۳۹۴-۱۰-۳۰
واحد محصولکيسه 5 لايهنوع بسته بنديکيسه
تاريخ مصرف12 ماهتعداد در بسته-
حجم20،25 کيلو گرمدرصد چربي-