کره حیوانی
۱۳۹۴-۱۰-۲۹
پنیر مدیترانه
۱۳۹۴-۱۰-۲۹
واحد محصولکاپنوع بسته بنديکارتن
تاريخ مصرف45 روزتعداد در بسته120
حجم15،100 گرمدرصد چربي22