خامه با شهد خرما
۱۳۹۴-۱۰-۲۹
پنیر پرورده ورقه ای
۱۳۹۴-۱۰-۲۹
واحد محصولحلبنوع بسته بنديحلب
تاريخ مصرف6 ماه تعداد در بسته-
حجم 800،2000،4000،8000،14000 گرمدرصد چربي19