پنیر مدیترانه
۱۳۹۴-۱۰-۲۹
ماست خامه ای
۱۳۹۴-۱۰-۲۹
واحد محصولقوطینوع بسته بنديکارتن
تاريخ مصرف5 روزتعداد در بسته20
حجم140گرمدرصد چربي