دوغ لیوانی
۱۳۹۴-۱۰-۳۰
انواع بستنی لیتری
۱۳۹۴-۱۰-۳۰
واحد محصولپاکتنوع بسته بنديشيرينگ
تاريخ مصرف5 ماهتعداد در بسته27
حجم250سي سیدرصد چربي1