دوغ کفیر
۱۳۹۴-۱۰-۳۰
دوغ لیوانی
۱۳۹۴-۱۰-۳۰
واحد محصولبطري پتنوع بسته بنديشيرينگ
تاريخ مصرف4 ماهتعداد در بسته15،6
حجم250،1500سی سیدرصد چربي1