دوغ با طعم نعناع
۱۳۹۴-۱۰-۳۰
دوغ با طعم پونه
۱۳۹۴-۱۰-۳۰
واحد محصولبطري پتنوع بسته بنديشيرينگ
تاريخ مصرف4 ماهتعداد در بسته15،6
حجم250،1500 سی سیدرصد چربي1