«خامه صورتی اصلش پگاهه»

به پاسداشت ۴ دهه تولید خامه صورتی، پگاه فروش ویژه‌ای را برای شما به همراه دارد …

ما همواره در تلاشیم تا با شایستگی هر چه تمام تر هر روز محصولات در خور جایگاه شما عزیزان را تولید و فراهم آوریم و سالیان متوالی در کنار شما

طعم خوش سلامتی

را برایتان یادآور باشیم.