دوغ پگاه کنار سفره‌های خانوادگی مون بیشتر میچسبه...

لذت یه ناهار دلچسب در کنار خانواده و همراهی با عزیزانمون همیشه در خاطرمون هست ...ولی شرایط کرونا باعث شده یک کم از هم دورتر باشیم ...ولی ما خودمون رو از شما دور نمی بینیم...
خانواده بزرگ پگاه کنار سفره‌های شما حضور همیشگی داره...

#دوغ_پگاه# صنایع‌_شیر_ایران #پگاهیشو #بسته‌بندی‌جدید