گزارشپگاه در رسانه ها

19 رسانه این رویداد را منتشر کرد:

پوشش رسانه ای اعطا ۳ جایزه ملی جشنواره انتشارات روابط عمومی به «پگاه»

مشاهده بولتن پگاه با کسب ۳رتبه ملی »روابط عمومی برتر«شد

pegah.ir/n/19248
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا