بورساخبار صنایع شیر ایران

در مسیر پیاده سازی الزامات حاکمیّت شرکتی و بورسی شدن شرکت‌ صنایع شیر ایران(پگاه) رخ داد:

تشکیل کمیته مدیریت ریسک شرکت صنایع شیر ایران

در مسیر پیاده سازی الزامات حاکمیّت شرکتی و بورسی شدن شرکت‌ صنایع شیر ایران(پگاه) رخ داد: تشکیل کمیته مدیریت ریسک شرکت صنایع شیر ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، در راستای انجام مراحل ورود به بورس و رعایت الزامات حاکمیّت شرکتی، اوّلین جلسه کمیته مدیریت ریسک شرکت پس از تصویب منشور کمیته در جلسه هیئت مدیره شرکت در روز دوشنبه ۱۷ مهرماه در محل شرکت صنایع شیر ایران تشکیل شد.
کمیته مدیریت ریسک شرکت صنایع شیر ایران با هدف انجام فرآیند پیاده سازی مفاد ۱۴ دستورالعمل جدید حاکمیّت شرکتی و اقدامات قانونی مراحل ورود به بورس تشکیل شد.
در این نشست، سیاوش نیازی رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته مدیریت ریسک شرکت صنایع شیر ایران، پس از اشاره نمودن به اهمیّت و جایگاه کمیته مدیریت ریسک به عنوان بازوی مشورتی هیئت مدیره، احکام محمد علی کارگر مطلق، حسن زنوزی، غلامرضا زینلی و علیرضا قدرتی را به عنوان اعضاء کمیته مدیریت ریسک شرکت اهداء نمود و همچنین قربانعلی خاتم به عنوان دبیر کمیته مدیریت ریسک شرکت صنایع شیر ایران منصوب شد.
شایان ذکر است، در این جلسه، حسب مصوّبه هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران، در خصوص ضوابط قانونی و موضوعات حائز اهمیّت پیرامون کمیته مدیریت ریسک شرکت و شرکتهای تابعه بورسی و در شُرف بورس شرکت صنایع شیر ایران بحث و تبادل نظر گردید.

pegah.ir/n/25272
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا