دوغ شهری
۱۴۰۰-۰۷-۱۱
کشک شیشه
۱۴۰۰-۰۷-۱۱

دوغ چهار لیتری با طعم نعناع