فروش شگفتانه محصولات پگاه

۲۴ تا ۲۶ درصد تخفیف
به مدت محدود تنها در

شگفتانه پگاه در دیجی کالا

چرا و چگونه؟

فروش ویژه تا این لحظه

مهلت فروش ویژه تمام شد
ماست پروماس کم چرب

همراه با ارسال سریع سوپرمارکتی دیجی کالا​

مهلت فروش ویژه تمام شد
پنیر لبنه پگاه - ۷۵۰ گرم

همراه با ارسال سریع سوپرمارکتی دیجی کالا​

مهلت فروش ویژه تمام شد
پنیر لاکتیکی زیارت - ۴۰۰ گرمی

همراه با ارسال سریع سوپرمارکتی دیجی کالا

مهلت فروش ویژه تمام شد
تاپینگ پرچرب پیتزا پگاه - ۱ کیلوگرم

همراه با ارسال سریع سوپرمارکتی دیجی کالا