فرم شكايات

شكايات

1برای شکایت در مورد تخلفاتی که در فروش شیر و فرآورده های آن وجود دارد چه اقدامی می توان انجام داد ؟
موارد اشکال درخصوص کیفیت ، فساد محصول و یا سیستم توزیع کارخانه به واحد شکایات شرکت تولید کننده اطلاع داده می شود و تخلفات مغازه داران و فروشگاهها می بایست با شماره تلفن 124 ، به سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع کالا و خدمات اطلاع داده شود و يا از طريق تكميل فرم شكايت در صفحه شكايت مشتري سايت

فرم شکایات