عملکرد هلدینگ صنایع شیر ایران

شرکت صنایع شیر ایران به‌عنوان یکی از شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامدار عمده)، هلدینگی در حوزه صنایع غذایی ایران است که محصولات متنوعی در صنایع لبنی، نوشیدنی و پودری تولید می‌کند.

این هلدینگ با 29 شرکت در 13 استان کشور فعالیت دارد و با تکیه بر منابع خود و استفاده بهینه از آنها، نقش رهبری در صنعتی را بر دوش دارد که نخستین شرکت آن نیز بوده است. هلدینگ صنایع شیر ایران (پگاه)، بزرگترین شرکت تولیدکننده صنعت لبنیات در خاورمیانه و در نوع خود در منطقه بی‌نظیر است.

اقدامات شرکت

چابک سازی

اقتصاد مقاومتی

اصلاح ساختار مالی

توسعه بازار

مدیریت یکپارچه

دستاوردهای شرکت

parallax background

جایگاه پگاه در بین ۱۰۰ شرکت برتر

سازمان مدیریت صنعتی همه ساله بر اساس حجم فروش نسبت به بررسی ومعرفی شرکتهای برتر ایران اقدام می‌کند. فهرست صد شرکت برتر، مجموعه‌ای متعلق به شرکت‌های بزرگ ایرانی است. دراین فهرست، بر روی شناسایی آرایش بنگاه های بزرگ کشور در کنار یکدیگر تمرکز شده است، به این دلیل که نگاه کلان ملی در شکل گیری این فهرست مورد نظر سازمان برگزار کننده این همایش بوده است.
درگام اول، فهرستی که به مقایسه شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی از بعد کلان و ملی می‌پردازد و هدف آن ارایه تصویری از چگونگی آرایش بنگاه‌های اقتصادی در فضای کسب و کار ایران است، فهرستی عمومی است. در واقع در این فهرست تمامی فعالیت‌های اقتصادی اعم از خدماتی، صنعتی و … که در مفهوم عام خود می‌توانند رقیب یکدیگر در تخصیص منابع جامعه باشند، در کنار یکدیگر حضور خواهند داشت.

در گام دوم، برای گزینش صد شرکت برتر ایران معیار فروش مبنای انتخاب قرار گرفته است. رقم فروش در مورد کلیه شرکت‌ها رقم فروش خالص و در مورد بانک‌ها و موسسات مالی جمع درآمد مشاع و غیرمشاع است. در گام بعد این شرکت‌های منتخب از زوایای مختلف با شاخص‌های متعددی، مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.

در همایش معرفی شرکت های برتر ایران شرکت صنایع شیر ایران “پگاه” در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران در گروه صنایع غذایی و آشامیدنی رتبه اول را کسب کرد و به عنوان «بزرگترین و موفق ترین صنایع غذایی کشور» معرفی شد.