آدرس شعب فروش پگاه در سراسر کشور

1شعبه زنجان024-33788410-337880101
2شعبه رشت013-33884435
3شعبه آذربایجان غربی044-33384437
4شعبه آذربایجان شرقی041-32611667
5شعبه اردبیل045-33645192
6 شعبه مشهد051-37252000-37251919
8شعبه شیراز 2071-38450531
9شعبه شیراز 1071-32624764
10شعبه خوزستان 2061-33795930
11شعبه خوزستان 1061-42874759
12شعبه کرمان034-33237558
13شعبه بندرعباس076-33704730
14شعبه یاسوج (کهگیلویه و بویراحمد)074-33315020
15شعبه جهرم071-54372969
16شعبه بهبهان061-52728280
17شعبه یزد035-37256109
18شعبه قم025-36640875
 
19شعبه کاشان031-55505146
20شعبه شهر کرد038-33351508
21شعبه صلا اراک086-33132526
22شعبه اصفهان031-33807636
23شعبه تهران-غرب021-66809252
24شعبه تهران-شرق021-77356961
25شعبه کرج026-36671200
26شعبه قزوین028-33297342
27شعبه گلستان017-32450613
28شعبه گلپایگان031-57473169
29شعبه لرستان066-33471439
30شعبه همدان081-32569161
31شعبه سمنان023-33302285
32شعبه سنندج087-33383207
33شعبه کرمانشاه083-34266693
34شعبه غرب مازندران011-54363610
35شعبه شرق مازندران011-42043241
36شعبه ایلام084-32245682

فروشگاه‌های سلامت پگاه در سراسر کشور

Pegah-Logo-blue

فروشگاه سلامت مشهد

آدرس : خیابان عبادی، نبش عبادی 42، فروشگاه سلامت پگاه
شماره تماس ثابت : 051-37247656
شماره تماس موبایل : 09017736712
Pegah-Logo-blue

فروشگاه سلامت کرمان (شعبه 1)

آدرس : خیابان امام، نبش چهار راه ۱۷ شهریور، روبروی پارک انقلاب، فروشگاه سلامت پگاه
شماره تماس ثابت : 33236143-034
شماره تماس موبایل : 09028915879
Pegah-Logo-blue

فروشگاه سلامت کرمان (شعبه 2)

آدرس : نتهای بلوار پزشک.بلوار هدایت.جنب مجتمع ایسان، فروشگاه سلامت پگاه
شماره تماس ثابت : 3772-034
شماره تماس موبایل : -----