مناقصه عمومی دومرحله ای خرید وحمل انواع لیـد (درب لیوان ‏پنیر، کشک و…) از طریق تولیدکنندگان داخلی به شماره ۱۷۲۴۰۶
۱۳۹۹-۱۰-۲۱
مناقصه‎ ‎عمومی دو مرحله ای خرید پارچمنت پلیمری‏ به شماره ‏174646
مناقصه‎ ‎عمومی دو مرحله ای خرید پارچمنت پلیمری‏ به شماره ‏۱۷۴۶۴۶
۱۳۹۹-۱۰-۲۱

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۲۴۱ میلیون عدد انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی وآبمیوه به همراه ملحقات مربوطه از تأمین کنندگان داخلی به شماره ۱۷۵۲۸۹

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 241 میلیون عدد انواع پاکت بسته بندی استریل محصولات لبنی وآبمیوه به همراه ملحقات مربوطه از تأمین کنندگان داخلی به شماره 175289