نام محصولحجمبهترین تاریخ مصرفتعداد در بسته
    پور شکلات داغ18 گرم18 ماه12