-پنیر لیقوانی
بهمن ۱, ۱۳۹۴
-پنیر پرورده با طعم گودا
بهمن ۱, ۱۳۹۴
واحد محصولبطرينوع بسته بنديکارتن
تاريخ مصرف5 روزتعداد در بسته6
حجم1000 گرمدرصد چربي1 و 3