اعضای هئیت مدیره

نام و نام خانوادگی

سمت

به نمایندگی از

محمدعلی کارگر مطلق

رئیس هیئت مدیره

صندوق بازنشستگی کشوری

نائب رئیس هیئت مدیره

سرمایه گذاری توسعه صنایع بهشهر

عبداله قدوسی

عضوهیئت مدیره ومدیرعامل

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

عضو هیئت مدیره

توسعه صنایع بهشهر

حسن زنوزی

عضو هیئت مدیره

هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری

pegah.ir/n/2610
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن