شیر های خوشمزه پگاه

شیر های پگاه در سه بسته بندی پاکتی، بطری و پری پک (پلاستیک چند لایه) با درصد چربی های متنوع کم، نیم و پر چرب از بهترین و مرغوب ترین شیرهای تولید شده تحت نظر دامپزشکان و متخصصان امر از دامداری های مدرن پگاه و دیگر دامداری های منتخب تهیه شده است.
پگاه شیرهای دریافتی را با سه روش پاستوریزه، فرا پاستوریزه و استریل پردازش و ضمن حفظ ارزش غذایی محصول، به کمک شبکه گسترده یخچال دار در بهترین شرایط به دست شما مصرف کنندگان میرساند.
دقت داشته باشید محصولات لبی پاستوریزه و فراپاستوریزه میبایست از ابتدای تولید تا لحظه مصرف در شرایط دمایی مناسب(4-6 درجه سانتیگراد ) نگهداری شود.