دوغ های لذیذ پگاه

پگاه به عنوان متنوع ترین و بزرگترین تولید کننده دوغ های نوشیدنی در کشور از دیرباز عرضه کننده دوغ های متنوعی در بازار داخل و منطقه بوده است.
میدونستید دوغ در گذشته یکی از فراورده‌های جانبی کره محسوب می‌شده؟ در واقع برای تهیه کره، ابتدا ماست پرچرب را با آب رقیق می‌کردند، سپس با استفاده از مشک، چربی آن جدا شده و باقی‌مانده به‌عنوان دوغ مصرف می‌شده.
امروزه با تغییر در روند تولید کره به لحاظ تکنولوژی، روش تولید دوغ نیز به‌عنوان نوشیدنی تخمیری شیری تغییر یافته‌است. تولید صنعتی دوغ بدون گاز و دوغ گازدار در ایران سابقه‌ای بیش از چهل سال دارد و با توجه به نحوه تولید این فراورده، می‌توان آن را به انواع گازدار و بدون گاز تقسیم کرد.
در حال حاضر، استاندارد بین‌المللی این نوشیدنی به نام ایران ثبت شده و به عنوان میراث فرهنگی غذا شناخته می‌شود.