شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

گزارش بررسی میزان دریافت شیر در بازار لبنیات جهان در سال 2017

دی ۲۸, ۱۳۹۴

هئیت مدیره و مدیران

دی ۲۸, ۱۳۹۴

جایگاه پگاه در بین ۱۰۰ شرکت برتر

سازمان مدیریت صنعتی همه ساله بر اساس حجم فروش نسبت […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

انجمن های مرتبط با شرکت

۱- عضو انجمن مدیریت کیفیت(عضو هئیت مدیره) ۲- عضو انجمن […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

ساختار سازمانی

دی ۲۸, ۱۳۹۴

اهداف کلان و استراتژی

اهداف کلان شرکت صنایع شیر ایران: اهداف کلان شرکت در […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

ارزشهای سازمانی

ارزشهای سازمانی شرکت صنایع شیر ایران :   ارزش افزایی […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

چشم انداز و ماموریت ها

ماموریت و چشم انداز شرکت صنایع شیر ایران بر اساس […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

سهامداران شرکت صنایع شیر ایران

دی ۲۸, ۱۳۹۴

تاریخچه

         تاریخچه طرح ایجاد اولین کارخانه تولید […]