دی ۳۰, ۱۳۹۴

آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه بسته بندی پری پک

عنوان مزایده :    آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه بسته بندی پری پک   آگهی در محدوده :     منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه […]
دی ۳۰, ۱۳۹۴

آگهی مزایده عمومی ساختمان مسکونی

عنوان مزایده :    آگهی مزایده عمومی ساختمان مسکونی آگهی در محدوده : منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان بها سند : طبقه بندی : […]
دی ۳۰, ۱۳۹۴

مزایده عمومی

عنوان مزایده :    مزایده عمومی   آگهی در محدوده :     منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران بها سند : طبقه بندی : عنوان […]
مهر ۳, ۱۳۹۶

آگهی مزایده واگذاری سهام