محصولات پگاه

آبمیوه
پنیر
پودرهای شیری
خامه
دوغ
شیر
شیر خشک
کره
کشک
ماست