آگهی فراخوان شناسایی خریدار اصلاحی مورخ ۹۵/۱۲/۱۰

آگهی فراخوان شناسایی خریداران املاک مازاد گروه صنایع شیر ایران –  اصلاحی مورخ ۹۵/۱۲/۱۰

فراخوان پگاه

دانلود فهرست املاک آگهی شناسایی

دانلود فرم شماره یک آگهی شناسایی

 

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹