متن پیام جناب آقای دکتر سید ابراهیم حسینی مدیر عامل محترم شرکت صنایع شیر ایران پگاه به مناسبت 24 مهر ماه ( 16 اکتبر ) روز جهانی غذا