بازدید مدیرعامل و مدیر روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری از پگاه کرمان

بازدید جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و مدیر روابط عمومی صندوق بازنشستگی و هئیت همراه با مدیران و کارکنان شرکت شیر پگاه کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی و آموزش مجلس شورای اسلامی و مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مدیران استانی حضور داشتند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری توجه به تولید داخلی ،صیانت و حمایت از نیروی کار و سرمایه داخلی و ایجاد کارآفرینی و اشتغال بخصوص فرزندان بازنشستگان حمایت ار سرمایه گذاری خارجی و داخلی بکارگیری ظرفیتهای اقتصادی ،حذف موانع تولید، تقویت امید درجامعه را به عنوان مقابله با تحریم ها ومشکلات عنوان کرد.