اعلام آمادگي شركت صنايع شير ايران براي اجراي برنامه و اهداف وزير جديد تعاون ، كار و رفاه اجتماعي