سلامت‌محوری شعار ما نیست؛ باور و عملکرد ماست


استانداردهای صنایع شیر ایران (پگاه) در تولید محصولات لبنی
شرکت صنایع شیر ایران(پگاه) در همه شرکت‌های تولید کننده محصولش که با مصرف کنندگان در تماس است، ملزم به رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی است. رعایت استانداردها و مسائل بهداشتی، نه از جهت اجبار که یک الزام خود خواسته در این شرکت است.
اثبات این موضوع هم در فلسفه وجودی این شرکت نهفته است!
آنجایی که شرکت صنایع شیر ایران تاسیس شد تا شیر و لبنیات بهداشتی و سالم در ایران به صورت صنعتی و انبوه به دست مردم برسد. حالا در عصر ارتباطات و تحولات روز افزون، نگاهی به کارنامه درخشان این شرکت گویاست که پگاه در این بخش هم سرآمد رقبای خود است و علاوه بر رعایت استانداردهای ملی، استانداردهای منطقه ای و فرا منطقه ای جهان را هم مراعات می‌کند و به 17 کشور جهان صادرات کرده است:
واحد نمونه و برتر کیفیت به انتخاب سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو
دارنده بیش از 230 گواهینامه و استاندارد ملی و بین المللی
تنها شرکت دارنده 65 نشان استاندارد و سلامت از سازمان غذا و دارو

بد نیست بدونید : برای اینکه محصولات ما سالم و سلامت محور باشه و علاوه بر سودمندی، باعث نشاط و سلامتی شما بشه، ما شیردریافتی رو در 12 آزمایش جداگانه بررسی می‌کنیم تا محصولی تولید بشه که از هر نظر با خیال راحت مصرف بشه. در ادامه، با باز کردن بخش بندی‌های زیر، می‌تونید لیست کامل گروه‌های استانداردی که در تولید محصول رعایت می‌کنیم را ‌ببینید و باور کنید که سلامت محوری شعار ما نیست. این اعتقاد و باور ماست که در عمل هم اثباتش کردیم:

معرفی استانداردها

استاندارهای گروه اول
ردیفعنوان استانداردشماره استاندارد
۱۰۱میکروبیولوژی موادغذایی و خوراک دام ( الزامات کلی )۹۸۹۹
۱۰۲ویژگیهای میکروبیولوژی شیر و فراورده های لبنی۲۴۰۶
۱۰۳آماده کردن نمونه های مواد غذایی و شمارش میکروارگانیسم های مختلف۲و۱– ۸۹۲۳
۱۰۴روش جستجو و شمارش کلی فرم در موادغذایی و خوراک دام۹۲۶۳
۱۰۵روش شمارش کلی فرم در۳۰ درجه سانتی گراد (بدون تقویت سازی)۲ و ۱ – ۵۴۸۶
۱۰۶روش جامع شناسایی کلی فرم ها- روش بیشترین تعداد احتمالی (MPN)۱۱۱۶۶
۱۰۷شمارش کلی کپک و مخمر در پلیت در دمای۲۵درجه سانتی گراد۱۰۱۵۴
۱۰۸جستجو و شمارش بیشترین تعداد احتمالی اشرشیا کلی در موادغذایی۵۲۳۴
۱۰۹روش شمارش میکروارگانیسم های سرماگرا و سرمادوست۲۶۲۹
۱۱۰ویژگیهای میکروبیولوژی شیر و فراورده های لبنی۵۴۸۴
۱۱۱روش شمارش استافیلوکوکوس های کواگولاز مثبت۳ و ۲ و ۱ -۶۸۰۶ ۲۴۰۶
۱۱۲روش شناسایی و شمارش آنتروباکتریاسه ۲ و ۱ – ۲۴۶۱
۱۱۳روش جستجو و شناسایی سالمونلا۴۴۱۳
۱۱۴ویژگیهای میکروبیولوژی و بهداشتی پودر کاکائو۳۳۰۷
۱۱۵روشهای آزمون باکتریولوژی آب مصرفی طبیعی و حد مجاز۵۸۶۹
۱۱۶شمارش یاخته های پیکری در شیر ، به روش میکروسکوپی۱-۵۰۲۸
۱۱۷ویژگیهای میکروبیولوژیک فرآورده های شیرینی و قنادی۲۳۹۵
۱۱۸ویژگیهای میکروبیولوژی آب آشامیدنی۱۰۱۱
۱۱۹شمارش باکتریهای اسیدلاکتیک مزوفیل در ۳۰ درجه سانتی گراد۴۷۲۱
۱۲۰ویژگیها و روش های آزمون میکروبیولوژی شکر و قند مایع۳۵۴۴
۱۲۱راهنمای کلی روش آماده سازی آزمایه و سوسپانسیون اولیه۹۴۱۵
۱۲۲راهنمای عمومی تضمین کیفیت برای آماده سازی محیط کشت۱- ۸۶۶۳
۱۲۳روش های جامع نمونه برداری از سطوح با استفاده از پلیت تماسی و سوآب۴۸۰۶
۱۲۴باکتری های بی هوازی اسپوردار گرمادوست۲۶۳۰
۱۲۵شمارش اسپورهای مقاوم به حرارت در شیرخشک۱۳۷۰۸
۱۲۶میکروبیولوژی انواع سبزی۵۹۳۹
۱۲۷میکروبیولوژی موادغذایی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری۹۶۰۶
۱۲۸روش جستجو و شمارش اشریشیا کلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی۲۹۴۶
۲۰۱شیر خام – ویژگیها و روشهای آزمون۱۶۴
۱/۲۰۱شیر خام – ویژگیها و روشهای آزمون(اصلاحیه شماره ۱)a-164
۲۰۲شیر و فرآورده های آن – راهنمای نمونه برداری۳۲۶
۲۰۳آیین کار بهداشتی کارخانجات شیر و فرآورده های آن۴۶۲۹
۲۰۴مکان های شیر دوشی – آیین کار۵۵۶۱
۲۰۵روش جستجو و اندازه گیری آفلاتوکسین M1۴۹۲۵
۲۰۶تعیین نقطه انجماد شیر – روش کریوسکوپ۳۵۴۳
۲۰۷یاخته های پیکری – روش میکروسکوپی (روش مرجع)۱- ۵۰۲۸
۲۰۸آیین کار نگهداری و حفاظت شیر پس از دوشش۳۵۴۹
۲۰۹انتخاب و تعداد نمونه شیر۴۱۹
۲۱۰تعیین مقدار ازت شیر (روش کجلدال)۶۳۹
۲۱۱تعیین ماده خشک شیر۶۳۷
۲۱۲تعیین روی دوم کاغذ و مقوا۱۱۱۶
۲۱۳تعیین وزن مخصوص شیر (روش لاکتودانسیمتر)۶۳۸
۲۱۴شیر پاستوریزه – ویژگی ها و روشهای آزمون۹۳
۲۱۵اندازه گیری چربی شیر۳۸۴
۲۱۶روش تعیین اسیدیته کل و pH با تراکم هیدروژن در شیر۲۸۵۲
۲۱۷تعیین باقیمانده مواد ضد میکروبی- روش انتشار در ژل۱۰۷۶۱
۲۱۸آزمون فسفاتاز کنترل آنزیمی- پاستوریزاسیون شیر۶۶۴
۲۱۹شیر خشک – ویژگیها۲۰۱۲
۱/۲۱۹شیر خشک – ویژگیها(اصلاحیه شماره ۱) ۲۰۱۲-a
۲/۲۱۹شیر خشک – ویژگیها
۲۲۰تعیین مقدار آب شیر خشک۱۴۵۰ و ۸۷۸۱
۲۲۱تعیین مقدار اسیدیته شیر خشک (روش مرجع)۱ – ۲۰۸۹
۲۲۲تعیین مقدار اسیدیته شیر خشک (روش معمولی) ۲ – ۲۰۸۹
۲۲۳تعیین ذرات سوخته در شیر خشک۲۲۸۴
۲۲۴تعیین مقدار چربی به روش وزن سنجی (روش مرجع)۱۵۳۱
۲۲۵تعیین ضریب حلالیت شیر۲۰۹۰
۲۲۶تعیین مقدار مس محتوی شیر و فرآورده های آن۲۱۹۶
۲۲۷تعیین مقدار آهن شیر۲۲۸۳
۲۲۸شیر خشک و فرآورده های خشک شیر – تعیین اندیس نامحلولی۵۰۱۱
۲۲۹شناسایی فعالیت فسفاتاز۸۰۷۰
۲۳۰اندازه گیری مقدار خاکستر۱۷۵۵
۲۳۱اندازه گیری میزان لاکتوز۵۸۰۷
۲۳۲تعیین مقدار گلوکز بدست آمده از لاکتوز ۱ – ۵۸۰۷
۲۳۳اندازه گیری میزان رطوبت۸۷۸۱
۲۳۴آفت کشها۴-۶۳۴۹۰
۲۳۵بیشینه رواداری فلزات سنگین۱۲۹۶۸
۲۳۶پودر پروتئین تغلیظ شده شیر – ویژگیها و روشهای آزمون۰۰۰۴۲
۲۳۷شیر فرادما تجاری ( (UHT- ویژگیها و روشهای آزمون۱۵۲۸
۲۳۸ادعاهای تغذیه ای در برچسب گذاری مواد غذایی۴۷۱۱
۲۳۹روش تشخیص ارزیابی میزان احساسی طعم در مواد خوراکی۲۴۴۲
استاندارهای گروه دوم
ردیفعنوان استانداردشماره استاندارد
۲۴۰بسته های چند لایه مقوایی با لایه آلومنیوم برای مواد خوراکی۶۰۲۱
۲۴۱اندازه گیری اسید بنزوئیک روش اسپکتروفتومتری۳۶۳۰
۲۴۲کلوچه – ویژگیها و روشهای آزمون۲۵۵۴
۲۴۳شیر طعم دار – ویژگیها و روشهای آزمون۱۵۲۷
۱/۲۴۳اصلاحیه شماره ۱ شیر طعم دارA-1527
۲۴۴بستنی – ویژگیها و روشهای آزمون۲۴۵۰
۱/۲۴۴بستنی – ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره ۱)۲۴۵۰
۲۴۵آزمون مقاومت بسته بندی در برابر ریزش آب۱۲۸۵
۲۴۶خامه پاستوریزه و خامه فرادما ( (UHT
۲۴۷تعیین نسبت درصد وزنی چربی خامه۱۱۸۹
۲۴۸کره پاستوریزه – ویژگیها و روشهای آزمون۱۶۲
۲۴۹کره – تعیین میزان رطوبت (روش مرجع) ۱- ۸۳۸۹
۲۵۰نمونه برداری و روشهای آزمون روغنها و چربیها۴۹۳
۲۵۱تعیین مقدار چربی روغن کره۱۲۵۵
۲۵۲کره – تعیین میزان نمک۶۹۴ و ۸۹۷۸
۲۵۳اندازه گیری اسیدیته در روغنها و چربیهای خوراکی ۴۱۷۸
۲۵۴اندازه گیری مقدار پراکسید به روش یدومتری۴۱۷۹
۲۵۵اندازه گیری عدد یدی به روش ویجس در روغنها و چربیها۴۸۸۸
۲۵۶اندازه گیری عدد یدی به روش هانوس در روغنها و چربیها۴۸۸۶
۲۵۷آ اندازه گیری سرب در روغنها و چربیها ی خوراکی۴۰۸۹
۲۵۸کروماتوگرافی استرولهای چربی شیر۱۶۳۱
۲۵۹اندازه گیری نقطه ذوب به روش لوله موئینه باز۴۸۸۷
۲۶۰ویژگیهای لفافهای آماده شده با لایه آلومینیوم برای بسته بندی۳۱۱۵
۲۶۱کاغذ موم دار برای بسته بندی – ویژگیها و روش آزمون۱۴۶۱
۲۶۲چربی شیر – اندازه گیری ترکیب اسید۸۸۱۹
۲۶۳چربی شیر – آماده سازی متیل استر اسیده۸۸۱۸
۲۶۴کره گیاهی (مارگارین) – ویژگیها۱۴۳
۲۶۵پنیر تازه – ویژگیها و روشهای آزمون۶۶۲۹
۲۶۶پنیر – ویژگیهای عمومی۲۳۴۴
۲۶۷پنیر رسیده در آب نمک – ویژگیها و روشهای آزمون۲۳۴۴-۱
۲۶۸تعیین مقدار کلرور پنیر (روش مرجع)۱۸۰۹
۲۶۹تعیین مقدار ماده خشک کل (روش مرجع )۱۷۵۳
۲۷۰تعیین مقدار چربی پنیر و پنیرهای ذوب شده۷۶۰
۲۷۱پنیر تازه با چربی گیاهی (پنیر تازه آنالوگ)۱۲۷۳۶
۲۷۲پنیر خامه ای – ویژگیها و روشهای آزمون۵۸۸۱
۲۷۳تعیین مقدار خاکستر پنیرهای ذوب شده۱۷۵۵
۲۷۴شیرو فرآورده های آن – پنیر موزارلا (پنیر پیتزا ) – ویژگیها و روشهای آزمون۴۶۵۸
۲۷۵شیر و فرآورده های آن – پودر پنیر – ویژگیها۵۸۷۷
۲۷۶پنیر و فرآورده های آن – پودر آب پنیر۶۹۵۹
۲۷۷اندازه گیری لاکتوز شیر به روش مرجع۶۱۵۸
۲۷۸ماست – ویژگیها و روشهای آزمون۶۹۵
۲۷۹انواع ماست طعم دار – ویژگیها و روشهای آزمون۴۰۴۶
۲۸۰ماست – آزمون اندازه گیری اسیدیته کل قابل عیارسنجی به روش پتانسیومتری۵۲۲۲
۲۸۱ماست پروبیوتیک – ویژگیها و روشهای آزمون۱۱۳۲۵
۲۸۲دوغ ساده – ویژگیها و روشهای آن۲۴۵۳
۲۸۳نوشابه های گازدار – روشهای آزمون شیمیایی۱۲۴۹
۲۸۴شیرهای تخمیری – نوشیدنی کفیر – ویژگیها و روشهای آزمون۱۱۱۷۷
۲۸۵آبمیوه ها – روشهای آزمون۲۶۸۵
۲۸۶کشک مایع صنعتی- ویژگیها۶۱۲۷
۲۸۷کشک خشک ویژگیها۱۱۸۸
۲۸۸ویژگیهای کشک مایع۲۴۵۲
۲۸۹ویژگیهای کشک بعنوان خوراک دام و طیور۱۷۵۹
استاندارهای گروه سوم
در حال بروز رسانی
استاندارهای گروه چهارم
در حال بروز رسانی